Norsk Belegningsstein

Norsk Belegningsstein er et samarbeid mellom Aaltvedt Stein, Asak Miljøstein, Multiblokk, Lintho Steinmiljo AS, Norcem og Byggutengrenser.

Norsk Belegningsstein skal inspirere til økt bruk av belegningsstein, spre informasjon om riktige tekniske løsninger og sikre korrekt utførelse ved legging av belegningsstein.  Les mer

 

 

 

 

Inspirasjon

La deg inspirere på
www.byggutengrenser.no

Fugens funksjoner
En fuge skal tette, overføre krefter, sikre
mot punktbelastninger/betongkontakt og
oppta formvariasjoner. En korrekt konstruert
fuge vil kunne overføre 1/3-1/2 av
den belastningen som påvirker selve
steinen.

» Les mer

Settelag
Settelaget er underlag for belegningssteinene og har flere formål. Det primære formålet er å utjevne mindre ujevnheter som alltid vil være tilstede på bærelagets overflate. Utover dette skal det utlikne små variasjoner i tykkelsen (normalt + 2,5 mm) som steinene har.

» Les mer

Støttemurer: Få mer ut av hagen
En liten støttemur er både dekorativ og praktisk for avslutning av en skrånende tomt eller av ulike platåer i hagen. Bak støttemuren kan du plante vekster som ytterligere vil fremheve steinmuren.

» Les mer